Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TAM TÒNG

ba điều phải tuân theo. Theo Nho giáo, phụ nữ có ba điều phải tuân theo, không có quyền tự định đoạt theo ý mình: "chưa lấy chồng thì theo cha, đã lấy chồng thì theo chồng, chồng chết thì theo con trai" ("tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử").

 Nghĩa vụ TT phản ánh rõ rệt tư tưởng trọng nam khinh nữ. TT thường gắn liền với tứ đức: "tam tòng tứ đức", bốn từ đi liền nhau thâu tóm thân phận và đức tính của phụ nữ theo quan niệm phong kiến (x. Tứ đức).