Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TỰ QUẢN CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA

chế độ xã hội tự quản trong xã hội cộng sản chủ nghĩa tương lai, thay thế cho chế độ quản lí xã hội bằng nhà nước. Đặc điểm của chế độ TQCSCN là chức năng quản lí xã hội sẽ mất đi tính chính trị (xã hội không còn giai cấp), mọi thành viên trong xã hội đều có trình độ nhận thức cao, tự nguyện tuân thủ các quy tắc của cộng đồng. Con đường để tiến tới chế độ TQCSCN là phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và hoàn thiện hệ thống quản lí mọi mặt của đời sống xã hội, trước hết là kinh tế.