Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TỨ ĐỨC

khái niệm Nho giáo: 1. Chỉ 4 đức tính chung cho mọi người: hiếu, lễ, trung, tín.

2. Chỉ 4 đức tính riêng của phụ nữ (trường hợp này thường đi kèm với tam tòng): đức (tính nết hiền thảo), ngôn (nói năng dịu dàng), dung (vẻ mặt tươi đẹp), công (công việc đảm đang) (theo sách Lễ kí). Sang Việt Nam, trật tự có hơi khác: công, dung, ngôn, hạnh (thay từ đức bằng từ hạnh).