Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TƯ BIỆN

phương pháp tư duy trừu tượng thuần tuý bằng khái niệm, không hướng tới kinh nghiệm, không xuất phát từ hiện thực khách quan. Với tư cách là phương pháp tư duy thuần tuý, khái niệm TB xuất hiện vào giai đoạn hình thành tư duy lôgic, về sau, nó được đưa vào triết học và trở thành cơ sở cho các khuynh hướng gọi là triết học TB.