Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VỊ TRÍ XÃ HỘI

(cg. địa vị xã hội), địa vị của một cá nhân, một tập đoàn trong một hệ thống xã hội, được xác định bởi một loạt đặc điểm kinh tế, nghề nghiệp, sắc tộc. VTXH bao hàm cả những yếu tố của uy quyền, uy tín nhất định. Trong thực tế, cơ cấu giai cấp là nền tảng căn bản nhất của VTXH. Ngoài ra, các thành tố khác tạo lập nên VTXH phải kể đến trình độ chuyên môn, mức lương, gia đình, lứa tuổi, lãnh thổ, cư trú.