Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VỊ NGÃ

vì mình, quý trọng mình. Từ VN xuất hiện trong sách Mạnh Tử (Mengzi) ở đoạn phê phán học thuyết của Dương Chu (Yang Zhu), (x. Dương Chu): "Dương Chu chủ trương vị ngã, nhổ một sợi lông mà lợi cho thiên hạ cũng không làm" (Tận tâm thương). Phái Dương Chu cho rằng, sinh mệnh là cái quý trọng nhất trong thiên hạ, ngay đến "tước vị thiên tử" cũng không thể so bì được; VN có nghĩa là tất cả cho "bảo toàn sinh mệnh", mọi việc có hại cho cuộc sống của ta đều nhất luật không làm. Theo lời Hàn Phi (Han Fei), đó là "khinh vật trọng sinh" (khinh rẻ mọi thứ vật chất, coi trọng cuộc sống của mình). Dương Chu sống ở thời loạn lạc đời Chiến Quốc (Zhanguo), đã khước từ mọi thứ danh vọng lợi lộc, không chịu ra làm quan, do đó bị Mạnh Tử chê là "vô quân" (không có vua, không biết đạo vua tôi).