Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VÊĐANTA

hệ thống triết học duy tâm khách quan của Ấn Độ cổ đại, bắt nguồn từ những học thuyết trong kinh Upanisat (Upanishad). Ở thời kì đầu của chế độ phong kiến, biện hộ cho chế độ đẳng cấp và tạo điều kiện hình thành đạo Hinđu. Theo V, thế giới vật chất chỉ là biểu hiện kinh nghiệm, là ảo ảnh của thực tại tối cao brahman (brahman); nó không thực, nhưng ý thức thông thường lại cho nó là thực, vì vậy mà phụ thuộc vào nó. Khi hiểu được tính thống nhất của atman (atman) và brahman, tức là đạt tới trình độ cao của tri thức, thì con người không tự đồng nhất với ngoại giới mà hoà nhập vào brahman (cg. Ba La Môn), đạt tới trạng thái tự do và bình thản.