Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VEBƠ A.

(Alfred Weber; 1868 - 1958), nhà xã hội học người Đức, em của Vebơ M. (M. Weber). Vebơ đã phát triển một quan điểm về xã hội học tập trung vào bản chất của nền văn minh hiện đại. Cách tiếp cận của Vebơ mang tính lịch sử và so sánh. Trong tác phẩm cuối cùng, ông đã nhấn mạnh vào sự khủng hoảng của xã hội hiện đại phương Tây. Ông cho rằng các nền văn minh đều có cá tính riêng, mẫu hình phát triển riêng của nó lúc lên, lúc xuống, và đều phải trải qua nhiều giai đoạn. Vebơ đã phân biệt văn minhvăn hoá: văn minh là toàn bộ kiến thức, công nghệ và khoa học, mang giá trị phổ biến và có thể thông báo cho nhau được. Văn hoá thể hiện linh hồn của một dân tộc, là độc đáo, phát triển thông qua sự thích ứng và không thể truyền đạt được.

Vebơ A.