Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VẬT HOÁ

khái niệm triết học - xã hội học dùng để chỉ một hình thức lịch sử nhất thời của những quan hệ xã hội, trong đó quan hệ giữa người với người được coi là quan hệ giữa vật và vật, gán cho vật những đặc tính riêng của con người (nhân cách hoá). Một trong những biểu hiện của VH là bái vật giáo đối với hàng hoá, tiền tệ, được Mac phân tích trong "Tư bản".