Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỘ

(tôn giáo; Sanskrit: paramita – nghĩa là "đến bờ bên kia", nghĩa bóng là hoàn thiện). Đạo Phật ví cuộc sống như con sông mê muội đầy đau khổ, người tu đạo Phật phải từ bờ sông bên này là mê vượt qua sông đến bờ bên kia là giác (là giải thoát). Nỗi khổ của chúng sinh được ví như biển, cho nên có từ biển khổ (khổ hải). Đ còn có nghĩa là hạnh, đức hạnh (x. Lục độ).