Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐÊMÔCRIT

(Démocrite, HL. Dêmokritos; khoảng 460 - 370 tCn.), nhà triết học Hi Lạp, đại biểu xuất sắc nhất của chủ nghĩa duy vật cổ đại, một trong những người sáng lập nguyên tử luận. Đêmôcrit cho rằng nguyên tử và chân không là hai nguyên thể vật chất đầu tiên của thế giới. Nguyên tử là những hạt vật chất cực nhỏ, khác nhau về hình thức, trật tự và khối lượng. Nguyên tử không ngừng vận động trong "chân không vô hạn" nhưng lại không biến đổi và không thể phân chia được. Nguyên tử kết hợp với nhau tạo thành sự vật và nếu chúng phân li (tách rời) nhau thì sự vật bị huỷ diệt. Theo Đêmôcrit, ngay cả linh hồn cũng do các nguyên tử kết hợp với nhau tạo thành. Đêmôcrit cho rằng sự kết hợp cũng như phân li giữa các nguyên tử bao giờ cũng có tính tất yếu, tính nhân quả khách quan. Theo Đêmôcrit, trong tự nhiên không có tính ngẫu nhiên. Đêmôcrit là nhà tư tưởng của phái chủ nô dân chủ. Chủ nghĩa duy vật của Đêmôcrit đã ảnh hưởng rất mạnh đến sự phát triển tiếp theo của tư tưởng triết học tự nhiên phương Tây.

 


Đêmôcrit