Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VĂN HOÁ THẨM MĨ

  toàn bộ các thể loại nghệ thuật khác nhau do con người sáng tạo ra trong quá trình phát triển của lịch sử xã hội, tiêu biểu cho trình độ thẩm mĩ đã đạt được của con người trong từng giai đoạn lịch sử. Tuy nhiên, sự phát triển của nghệ thuật không phải bao giờ cũng trùng hợp với sự phát triển của xã hội, kể cả sự tiến bộ kinh tế. Mac đã chứng minh rằng đó là sự phát triển không đều của nghệ thuật. Chẳng hạn như nhiều giá trị nghệ thuật đã được sáng tạo ra trong thời cổ đại hay thời Phục hưng còn cao hơn một số hiện tượng của nghệ thuật hiện đại, mặc dù không một thời đại nào trong hai thời đại đó sánh được với các giai đoạn sau của xã hội về sự phát triển của kinh tế và của các quan hệ xã hội. Đồng thời, sự phát triển không đều ấy cũng thể hiện cả trong sự phát triển không đều của các nghệ thuật khác nhau trong những thời kì nhất định. Cụ thể là trong thời Hi Lạp cổ đại, kiến trúc và điêu khắc đạt tới một trình độ chín muồi cao hơn các nền nghệ thuật khác, ở thời đại Phục hưng là hội hoạ, và thế kỉ 19 là văn học. Điều đó nói lên rằng mỗi thời đại có một số nền nghệ thuật chiếm ưu thế, nó thể hiện đầy đủ hơn các nhu cầu thẩm mĩ của thời đại ấy, và có một ảnh hưởng quyết định đến nghệ thuật khác. VHTM, nghệ thuật hiện đại bao gồm các thể loại rất cũ và những thể loại rất mới khác. Các nghệ thuật tạo hình đã có từ thời nguyên thuỷ, điện ảnh là sản phẩm của thế kỉ 20. Những thập kỉ gần đây lại xuất hiện những nghệ thuật mới như vô tuyến truyền hình và nhiếp ảnh nghệ thuật. Chắc chắn rằng trong tương lai, trong VHTM, nghệ thuật của loài người sẽ còn xuất hiện thêm những nghệ thuật mới khác.