Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐẶC TRƯNG THẨM MĨ CỦA NGHỆ THUẬT

đặc trưng được tạo thành bởi một loạt đặc điểm biểu hiện xét từ các mặt quan trọng sau: 1) Đối tượng phản ánh của nghệ thuật là hiện thực đời sống, thẩm mĩ bao gồm những hiện tượng thẩm mĩ khách quan, tức các khách thể của quan hệ thẩm mĩ của con người. Khách thể thẩm mĩ là khách thể được đánh giá và xác định một cách chủ quan bởi chủ thể thẩm mĩ, nên đối tượng trực tiếp, đối tượng nổi lên bề mặt của nghệ thuật là các hiện tượng thẩm mĩ khách quan và đối tượng gián tiếp, sâu xa của nó là quan hệ thẩm mĩ, thái độ cảm xúc, đánh giá tình cảm của con người đối với chúng. 2) Nội dung của nghệ thuật bao giờ cũng cùng một lúc bao gồm hai yếu tố khách quan và chủ quan: cái được phản ánh bắt nguồn từ hiện thực khách quan và sự đánh giá chủ quan của nghệ sĩ đối với nó, không như nội dung của khoa học chỉ thuần tuý chứa đựng cái khách quan.     3) Phương thức tư duy của nghệ thuật là phương thức tư duy hình tượng cụ thể sinh động, chứ không phải tư duy khái niệm trừu tượng như khoa học. 4) Hình thức phản ánh đặc trưng của nghệ thuật là hình tượng nghệ thuật sinh động thể hiện được nội dung, phản ánh được sự đánh giá của nó đối với đối tượng. Tóm lại có thể nói, đặc trưng thẩm mĩ bao quát, cơ bản của nghệ thuật chân chính là tính hoàn mĩ của hình thức thể hiện các cảm xúc nhân đạo của con người trước hiện tượng đời sống và hiện tượng thẩm mĩ khách quan.