Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐO LƯỜNG XÃ HỘI HỌC

 thuật ngữ do nhà tâm lí xã hội học Mĩ gốc Rumani là Môrênô (J. L. Moreno) đưa ra để chỉ một kĩ thuật nghiên cứu các mối quan hệ của cá nhân trong một nhóm; x. Đo lường xã hội.