Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
DANH DỰ

phạm trù đạo đức học, thể hiện lòng tôn trọng đối với các tiêu chuẩn về hành vi đạo đức, ý thức bảo vệ và giữ gìn những phẩm chất mà bản thân mình lấy làm tự hào và được người khác tôn trọng. Mất DD có nghĩa là mất sự tin yêu, mến phục của những người khác, và đối với người có DD thì đấy là một tổn thất lớn nhất. Người có DD tôn trọng lời mình đã hứa và có ý thức bảo vệ DD của bản thân, của dòng họ, của đoàn thể, của tổ quốc mình. Người đó biết giữ gìn để không ai có thể chê trách phẩm giá của cá nhân mình, hoặc xúc phạm đến dòng họ, đoàn thể, tổ quốc. DD là nguyên tắc đạo đức khuyến khích lòng tự trọng của con người trong mọi cử chỉ và hành vi của mình.