Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHỦ NGHĨA DUY TÂM SINH LÍ HỌC

khuynh hướng duy tâm chủ quan được phổ biến trong các nhà sinh học và y học vào giữa thế kỉ 19, do Muylơ (J. P. Müller; 1801 - 58) sáng lập. Thuật ngữ "chủ nghĩa duy tâm sinh lí học" được Foiơbăc (L. Feuerbach) dùng đầu tiên. Lí thuyết này đã đánh giá quá cao sự phụ thuộc của nội dung các cảm giác vào hoạt động của các giác quan. Cảm giác được nhìn nhận không phải như là hình ảnh của thế giới hiện thực khách quan, mà như là tượng trưng của nó. Theo Muylơ, quang phổ màu, âm sắc của âm thanh, những đặc điểm của vị giác, khứu giác... bị quy định bởi những đặc điểm chức năng của các giác quan đó. Thuyết này còn tuyệt đối hoá tính độc lập nhất định của một số phản ứng sinh lí trong cơ thể trước những nhân tố kích thích bên ngoài. Gắn với CNDTSLH còn có chủ nghĩa chỉnh thể, thuyết tự sinh, thuyết điều kiện, vv.