Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHỦ NGHĨA CHỦNG TỘC

quan niệm cho rằng các chủng tộc có những thể chất và tinh thần khác nhau, do đó có ảnh hưởng khác nhau đối với lịch sử và văn hoá: loài người chia thành giống cao quý và giống thấp hèn. Chỉ những giống cao quý mới tạo ra nền văn minh, có sứ mệnh thống trị, còn những giống thấp hèn thì không thể tạo ra, cũng không lĩnh hội được nền văn minh và chịu số phận bị bóc lột, làm tôi đòi.

Chế độ phong kiến vin vào lí do huyết thống để bào chữa cho sự khác biệt đẳng cấp giữa quý tộc và dân đen. Thế kỉ 16 - 18, những nước Châu Âu đi xâm chiếm thuộc địa đã lấy CNCT để phục vụ cho mục đích cướp bóc, đàn áp người Inđian, người da màu ở Châu Mĩ, Châu Phi, ở các nước Đông Nam Á, vv. Giữa thế kỉ 19, Gôbinô (J. A. Gobineau; 1816 - 82) là người đầu tiên mưu toan tìm cơ sở lí luận cho CNCT. Tư tưởng CNCT kết hợp với những luận điểm của chủ nghĩa Đacuyn xã hội, ưu sinh học đã trở thành tư tưởng chính thức của chủ nghĩa phát xít Đức và hiện nay nó còn là công cụ bào chữa cho chủ nghĩa kì thị chủng tộc, chủ nghĩa apacthai, nạn diệt chủng. Xt. Apacthai.