Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHỦ NGHĨA ANH HÙNG

sự hoàn thành những hành vi xuất sắc có ý nghĩa xã hội tích cực, đòi hỏi sự căng thẳng tột độ của mọi năng lực tinh thần và thể chất, sự dũng cảm, bất khuất, sự sẵn sàng hi sinh của người anh hùng. Hành động anh hùng có tính đạo đức cao, người anh hùng ý thức sâu sắc về việc mình làm là vì điều thiện, vì lợi ích của nhân dân, của dân tộc. Quan niệm về CNAH của xã hội cũ là quan niệm cá nhân về con người có hành vi xuất chúng. Trong thời đại đế quốc chủ nghĩa, giai cấp tư sản dùng hình tượng anh hùng để lí tưởng hoá chủ nghĩa quân phiệt, chủ nghĩa chủng tộc. CNAH bắt nguồn từ lòng yêu nước, từ lí tưởng cao cả của nhiệm vụ lịch sử. Lòng yêu nước sản sinh ra những anh hùng dân tộc. Lí tưởng xã hội chủ nghĩa sản sinh ra những người anh hùng xả thân vì lợi ích chung, vì một xã hội văn minh và công bằng.