Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHU ĐÔN DI

[Zhou Dunyi; tự: Mậu Thúc (Mao Shu) 1017 - 73], nhà triết học Trung Quốc thời Bắc Tống (Bei Song). Chu Đôn Di là người kết hợp tư tưởng trong "Dịch truyện", "Trung dung" và "Nguyên đạo" của Hàn Dũ (Han Yu) với một số tư tưởng của Đạo giáo, Phật giáo. Cải biến "Vô cực đồ" của Trần Đoàn (Chen Tuan) thành "Thái cực đồ" – một thuyết về cấu tạo vũ trụ – đồng thời xây dựng nên một hệ thống triết học có nguồn gốc ở nhiều học phái với các khái niệm như thái cực, lí, khí, tính, mệnh... trở thành phạm trù cơ bản của lí học đời Tống. Chu Đôn Di là một trong những người sáng lập ra trường phái "Thái cực đồ thuyết" (xt. "Thái cực đồ thuyết"). Tác phẩm tiêu biểu: "Thông Thư", "Thái cực đồ thuyết", vv. Người đời sau biên soạn thành "Chu Tử toàn thư".