Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHỦ NGHĨA TÔMAT MỚI

 hệ thống triết học - thần học đạo Kitô mà Giáo hoàng Lêông XIII (Léon XIII) muốn đưa ra để đổi mới tư duy trong các nhà thờ, lồng lí thuyết Tômat cổ điển vào những vấn đề hiện đại. CNTM là hình thức thần học của chủ nghĩa duy tâm khách quan: chia thế giới thành thế giới tự nhiên và thế giới siêu nhiên; thế giới được sáng tạo và thế giới sáng tạo; công nhận thế giới khách quan có thực tồn tại độc lập với ý thức của con người. Con người có thể nhận thức được thế giới đó nhờ kinh nghiệm, nhưng thế giới khách quan không tồn tại độc lập với Thượng đế đã sáng tạo ra nó. Những đại biểu của CNTM: Maritanh (J. Maritain), Ghinxơn (E. Gilson), Sơnuy (M. D. Chenu), Ranơ (K. Rahner), Côngga (Y. Congar).