Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHỦ NGHĨA TÔMAT

 học thuyết triết lí - thần học do Tômadô xứ Akinô (Tommaso d' Aquino; cg. Tômat xứ Acanh), tu sĩ người Italia sáng lập, cho rằng khoa học phải phục vụ thần học và bản nguyên thần thánh là hiện thực tối cao. Điều hoà lòng tin (tôn giáo) với lí trí, quan niệm lí trí không tạo ra được giáo lí (là lĩnh vực của lòng tin), nhưng lí trí không đối lập với lòng tin, CNT củng cố nhà thờ Công giáo và nhà nước phong kiến thời trung đại, nó mang tính chất giáo điều, kinh viện, đối lập với quan điểm duy vật khoa học. Xt. Tômadô xứ Akinô.