Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
Ý KIẾN

trong triết học cổ đại, là một loại tri thức cấp thấp, và trái với khoa học, không được biện minh bằng một suy lí. Do đó YK có thể xác thực, có thể không xác thực, không phù hợp với chân lí. Với Platôn (Platôn; nhà triết học Hi Lạp cổ đại), YK phải là một tri thức đúng, nhưng không thể biện minh, không thể đem ra giảng dạy được. Phái Êlêa [mang tên thành phố cổ Êlêa (Elea; Hi Lạp)] quan niệm YK là tri thức dựa trên những tri giác cảm tính và chỉ cho biết được bề ngoài sự vật thôi, YK khác với nhận thức duy lí là nhận thức chân lí. Với Arixtôt (Aristote; nhà triết học Hi Lạp cổ đại), YK khác với tri thức khoa học, vì tri thức khoa học là tri thức nhận thức được cái tất yếu và cái phổ biến.