Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHỦ NGHĨA THẦN BÍ

 quan điểm tôn giáo - duy tâm cho rằng con người có khả năng trực tiếp liên hệ với những "lực lượng siêu nhiên" (thượng đế, thần linh). CNTB cho rằng sự giao tiếp của con người với thần thánh, với thế giới bên kia là có tính chất bí hiểm, trí tuệ không thể hiểu được. Những yếu tố của CNTB là cơ sở cho nhiều học thuyết triết học - tôn giáo của thời cổ đại và triết học thời trung đại. CNTB ở một chừng mực nào đó đều có ở hầu hết mọi triết học duy tâm của thời kì cận đại và hiện đại.