Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHỦ NGHĨA KHẮC KỈ XTÔA

học thuyết triết học - đạo đức học xuất hiện ở Hi Lạp cổ đại (thế kỉ 4 tCn.; tên gọi từ tiếng HL. stoá - cái cổng) và phát triển ở Rôma (những thế kỉ đầu sau Công nguyên). Người sáng lập là Zênông (Zénon), thường thuyết giáo gần một cổng thành ở Aten (Athene). CNKKX nhằm xây dựng tính độc lập nội tâm, kiên định của nhân cách con người đứng trước cường quyền (tức Nhà nước Hi Lạp và Rôma đương thời). Theo quan điểm của CNKKX, lí tưởng của người hiền triết là sống "thuận theo tự nhiên", tức là phục tùng, "yêu mến số phận", loại bỏ mọi dục vọng, vì dục vọng làm cho lí trí vẩn đục, kiên cường hoàn thành nghĩa vụ đạo đức của mình trong mọi hoàn cảnh - đối phó lại mọi sự biến bằng thái độ thản nhiên, vô cảm và sức mạnh của tinh thần bất khuất.