Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHỦ NGHĨA HUYỀN BÍ

học thuyết cho rằng trong con người và trong vũ trụ ẩn giấu những sức mạnh bí hiểm không thể đạt được bằng kinh nghiệm của con người, mà chỉ có thể đạt được bằng sự rèn luyện đặc biệt về tâm lí. CNHB bắt nguồn từ các môn "khoa học huyền bí" của người Ai Cập và Ấn Độ cổ đại. CNHB phát triển rộng rãi vào thời trung đại ở Tây Âu - thời kì thống trị của thế giới quan tôn giáo. Nó vẫn còn tồn tại trong xã hội tư bản hiện đại. Ở các nước như Hoa Kì, Đức, Pháp, Italia, Tây Ban Nha... có nhiều hội và sách báo truyền bá CNHB.