Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHÍNH TRỊ THẦN QUYỀN

chế độ chính trị dựa vào tư tưởng thần quyền hay do thủ lĩnh các tôn giáo nắm quyền thống trị. Trong xã hội chiếm hữu nô lệ và phong kiến, các chính quyền chuyên chế dựa vào tư tưởng thần quyền: vua chịu mệnh Trời (Thượng đế), thay Trời trị dân. Tại các vương quốc Hồi giáo ở Trung Đông và Cận Đông, quốc vương (khalif) đồng thời là người đứng đầu tôn giáo; ở Châu Âu theo Công giáo có sự liên kết giữa giáo hoàng, nhà thờ với hoàng đế và nhà nước. Do cách mạng tư sản, tư tưởng dân quyền thay thế tư tưởng vương quyền; vì vậy tư tưởng thần quyền ngày càng suy yếu, nhưng vẫn tồn tại ở một số nước tư bản.