Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CÔNG ĐỒNG VATICĂNG

 tên gọi hai hội nghị chung của các giám mục kéo dài nhiều kì của Giáo hội Công giáo nhóm họp tại Vaticăng (Ph. Vatican; I. Vaticano). Hội nghị lần thứ nhất (CĐV I) họp từ 8.12.1869 đến 18.7.1870 do Giáo hoàng Pie IX (Pierre IX - Giovanni Maria Mastai Ferretti) triệu tập, thông qua tín điều về tính chất bất khả ngộ của Giáo hoàng. Đại hội II (CĐV II) họp từ 11.10.1962 đến 8.12.1965 kéo dài bốn kì do hai Giáo hoàng Jăng XXIII (Jean XXIII - Angelo Giuseppe Roncalli) và Pôn VI (Paul VI - Giovanni Battista Montini) triệu tập vào giai đoạn khủng hoảng sâu sắc nhất của Giáo hội Kitô giáo, đề ra nhiệm vụ giúp Giáo hội thích ứng với hoàn cảnh thế giới đang biến đổi bằng cách đổi mới một số điều về lí thuyết cũng như hoạt động tôn giáo, đặc biệt các hoạt động xã hội.