Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHECNƯSEPXKI N. G.

(Nikolaj Gavrilovich Chernyshevskij; 1828 - 89), nhà dân chủ cách mạng Nga, nhà triết học, nhà phê bình văn học. Lãnh tụ phong trào dân chủ cách mạng Nga những năm 60 thế kỉ 19, một trong những tiền bối xuất sắc của phái dân chủ xã hội Nga. Con một tu sĩ đạo Chính thống, tham gia ban biên tập tờ "Người đương thời". Là người kế tục những tư tưởng của Bêlinxki (V. G. Belinskij), Checnưsepxki giữ vai trò chủ yếu trong việc phát triển triết học duy vật Nga, đã lên tiếng phê phán những quan điểm triết học duy tâm của Kantơ (I. Kant), Hêghen (G. W. F. Hegel), Beckơly (G. Berkeley), Hium (D. Hume) và những nhà thực chứng luận. Theo Checnưsepxki, thế giới khách quan tác động vào giác quan là nguồn gốc của nhận thức. Checnưsepxki coi thực tiễn là hòn đá thử vàng đối với mọi lí luận. Nhưng do những hạn chế của các điều kiện lịch sử của nước Nga lúc đó, tư tưởng duy vật của Checnưsepxki chưa vươn tới được chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của Mac mà vẫn còn nằm trong lĩnh vực chủ nghĩa nhân bản. Mặc dù vậy, do thái độ triệt để của Checnưsepxki về một chủ nghĩa dân chủ cách mạng, Checnưsepxki đã tiếp cận được với những tư tưởng duy vật về những hiện tượng xã hội và với quan điểm đấu tranh giai cấp. Checnưsepxki còn là một nhà mĩ học duy vật nổi tiếng. Tác phẩm chính: "Những mối quan hệ thẩm mĩ giữa nghệ thuật với hiện thực" (1855); "Nền quân chủ tháng Bảy" (1860); "Tư bản và lao động" (1860).

 


Checnưsepxki N. G.