Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CÁ THỂ

từng sinh vật riêng lẻ, theo nghĩa so sánh với tập thể (một tập hợp những CT). Trong sinh học và xã hội học, CT có những đặc điểm riêng, thường biểu hiện thành những cá tính.