Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH

những khái niệm của Khổng giáo được Hồ Chí Minh sử dụng để nói về đạo đức cách mạng. Cần (chuyên cần) là siêng năng, chăm chỉ yêu lao động. Kiệm (tiết kiệm) là dè sẻn trong tiêu dùng, không xa xỉ, không lãng phí; cần và kiệm bổ sung cho nhau. Liêm (liêm khiết) là không tham lam; liêm chỉ thừa nhận quyền hưởng thụ do lao động của bản thân mang lại: không lấy của người khác làm của mình (cán bộ không tham ô, dân thường không đầu cơ, không buôn lậu, không cờ bạc, không ăn bám xã hội). Chính (chính trực) là ngay thẳng, đúng đắn, không làm điều gì trái lương tâm, gian dối; đặt việc công lên trên việc tư, có tinh thần trách nhiệm trong mọi việc. Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu khẩu hiệu C, K, L, C làm mục tiêu tu dưỡng cho mọi người, trước hết là cho đảng viên, cán bộ, ngay sau khi có chính quyền cách mạng, vừa phải kháng chiến, vừa phải xây dựng đất nước. C, K, L, C hoàn toàn phù hợp với đòi hỏi của công cuộc xây dựng đất nước hiện nay.