Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CALAI T.

(Thomas Carlyle; 1795 - 1881), nhà triết học, sử học, nhà văn Anh. Học Đại học Eđinbơ (1809 - 13), hiệu trưởng trường này năm 71 tuổi. Calai chịu ảnh hưởng của các nhà triết học duy tâm Đức, như Kantơ (I. Kant), Fichtơ (J. G. Fichte) và của các nhà lãng mạn Đức như Guêthơ (J. W. von Goethe). Theo ông, những vấn đề cá nhân không thể tìm thấy cách giải quyết trong chủ nghĩa hoài nghi của thế kỉ 18 hoặc trong nỗi buồn lãng mạn, mà là trong tâm linh, nghĩa vụ và sự quên mình. Calai áp dụng học thuyết của Fichtơ về siêu nhân, về sự hoạt động tích cực của cái tôi, về sự đồng nhất tuyệt đối của chủ thể và khách thể vào lịch sử xã hội loài người. Đề cao sự sùng bái các anh hùng, vai trò quyết định của các cá nhân, của nhân vật vĩ đại trong sự trường tồn của nhân loại. Trong nghiên cứu văn học, cuốn "Lịch sử Cách mạng Pháp" (1837) làm cho Calai nổi tiếng. Đến nay, cuốn này vẫn được đánh giá là công trình tiêu biểu cho phương pháp biên soạn lịch sử theo phong cách lãng mạn, với các sự kiện, các nhân vật được trình bày như một cuốn tiểu thuyết sinh động. Calai dịch cuốn tiểu thuyết "Vinhem Maixtơ" của Guêthơ ra tiếng Anh, viết nhiều tiểu luận về các triết gia, các nhà văn, nhà thơ Đức. Calai viết "Hồi kí" (xuất bản 1883).