Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ATGIVICH

một trong những học thuyết triết học không chính thống của Ấn Độ cổ đại, phủ nhận sự tồn tại của linh hồn, về cơ bản là một học thuyết duy vật. Theo truyền thuyết, người sáng lập là Maccalidep, sống vào khoảng thế kỉ 6 - 5 tCn. Cơ sở của học thuyết A là quan niệm về nguyên tử, quan niệm này quyết định các tư tưởng và quan niệm khác của học thuyết A, coi 4 dạng nguyên tử cấu tạo ra 4 đại nguyên tố: đất, nước, lửa và không khí; tất cả các nguyên tử đều có khả năng kết hợp với nhau; ngoài ra là sự sống. Bốn dạng nguyên tử và sự sống tạo thành 5 bản chất thâu tóm tất cả mọi sự tồn tại. Ý thức là hợp thể đặc biệt của những nguyên tử cực kì tinh tế được đưa vào cấu hình của sự sống. Nguyên tử tồn tại vĩnh viễn, không thể phân chia, không do ai sáng tạo và không bị tiêu diệt. Học thuyết A đối lập với các tôn giáo cổ đại Ấn Độ cũng như với triết học của đạo Ba La Môn (triết học chính thống Ấn Độ cổ đại). A có nét giống đạo Phật ở chỗ cũng lấy tứ đại (đất, nước, lửa, gió) làm 4 nguyên tố.