Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BECCƠ J.

(Jacques Berque; 1910 - 95), nhà xã hội học và Đông phương học Pháp. Giám đốc Trường Cao đẳng Thực hành (1955), giáo sư Trường Đại học Pháp (từ 1956). Beccơ đã viết nhiều công trình về thế giới Arập hiện nay: "Các cấu trúc xã hội ở miền Thượng Atlat" (1955), "Người Arập hôm qua và hôm nay" (1960), "Magrep giữa hai cuộc chiến tranh" (1962), "Ai Cập, chủ nghĩa đế quốc và cách mạng" (1967).