Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ÂUIN R.

(Robert Owen; dạng phiên âm khác: Ôoen R.; 1771 - 1858), nhà xã hội chủ nghĩa không tưởng Anh, xuất thân từ một gia đình thợ thủ công. Sống ở Manchextơ (Manchester; Anh; 1787). Giám đốc một nhà máy sợi (1800), thực hiện việc cải tổ và hợp lí hoá quy trình sản xuất, đồng thời áp dụng những biện pháp xã hội từ thiện vào việc tổ chức đời sống công nhân.

Âuin viết nhiều tác phẩm có giá trị. Một trong những nội dung nổi bật trong hệ thống lí luận của Âuin là những quan điểm về bản tính con người, Âuin là một nhà nhân đạo chủ nghĩa. Trưởng thành và hoạt động ở một số nước sớm có nền công nghiệp phát triển, nhận rõ ý nghĩa to lớn của nền sản xuất cơ khí, tiên đoán rằng lực lượng vật chất đang chín muồi trong lòng xã hội tư sản, cuối cùng sẽ dẫn đến sự thay đổi chế độ xã hội, Âuin lên án và phủ nhận chế độ tư hữu, cho nó là nguyên nhân của mọi tội ác và tai hoạ mà con người phải chịu đựng, do đó phải được thay thế bằng chế độ công hữu về tư liệu sản xuất. Enghen đã viết về Âuin như sau: "Mọi cuộc vận động xã hội vì lợi ích của giai cấp công nhân ở nước Anh và bước tiến thực sự của giai cấp công nhân Anh đều gắn liến với tên tuổi của Âuin".

 


Âuin R.