Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BÂYLƠ P.

 (Pierre Bayle; 1647 - 1706), nhà triết học Pháp. Có học vấn uyên thâm, say mê tư tưởng tự do, phê phán kịch liệt những quan điểm giáo điều trong tôn giáo, khẳng định tính độc lập của đạo đức đối với tôn giáo. Theo Bâylơ, nếu con người tôn trọng những quy tắc đạo đức và tôn giáo, sống bằng đức tin của mình thì nhà triết học cũng phải sống bằng niềm tin của chính mình; nghĩa là, nhà triết học không được đánh giá các sự vật phụ thuộc vào điều những người khác suy nghĩ mà phải xem xét sâu sắc các đối tượng. Bâylơ cho rằng, những vấn đề thẩm mĩ không thể gắn liền với tôn giáo mà phải được xem xét trên quan điểm lí tính tự nhiên. Bâylơ còn chứng minh rằng có thể có sự tồn tại của một xã hội chỉ có những người vô thần. Vì thái độ đó, Bâylơ đã bị các tín đồ Công giáo Dòng Tên và thậm chí cả các tín đồ Tin Lành chống lại, sách của Bâylơ bị đốt theo lệnh của vua Pháp. Bâylơ được coi là người báo hiệu cho trào lưu Ánh sáng ở Châu Âu. Tác phẩm chính: "Từ điển lịch sử và phê phán" (2 tập, 1695 - 97).

 


Bâylơ P.