Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
APÔRIA

(HL. Aporia), khái niệm triết học Hi Lạp cổ đại có nghĩa là vấn đề nan giải, khó khăn, không có lối thoát. Theo Arixtôt (Aristote), A phát sinh từ những phán đoán đối lập nhau, trái ngược nhau, nhưng phán đoán nào cũng có giá trị, khó bác bỏ về luận cứ. Theo Kantơ (I. Kant), A có nghĩa là một antinômia (x. Antinômia). Theo nghĩa rộng, A là một mâu thuẫn. Xt. Nan đề.