Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BLÔNGĐEN M.

(Maurice Blondel; 1861 - 1949), nhà triết học duy tâm Pháp, sinh ở Đijông (Dijon). Blôngđen đưa tôn giáo hoà vào triết học, nghĩa là tìm cách hoà giải lí tính với đức tin, tìm một biện pháp giải thích mối quan hệ giữa tư duy và thực tiễn để giải quyết cuộc khủng hoảng trong giới trí thức Công giáo. Theo Blôngđen, hành động là điểm xuất phát của một đức tin chân chính. Blôngđen cho rằng "bằng hành động tự nguyện của mình, con người vượt qua những hiện tượng; con người không thể cân bằng được những yêu cầu của bản thân; con người có nhiều hơn cái mà nó có thể sử dụng cho mình". Như vậy, triết học về hành động của Blôngđen thật ra là một tôn giáo về hành động, tôn giáo này, qua kinh nghiệm của ý chí hành động, sẽ phát hiện ra một thế giới "siêu hiện tượng" – thế giới của đức tin được hiện thân. Những tác phẩm chính: "Hành động" (1893), tiểu luận về một sự phê phán đời sống và về một khoa học thực tiễn, "Ảo tưởng duy tâm chủ nghĩa" (1898), "Triết học và tinh thần Cơ Đốc" (1944 - 47), "Những yêu cầu về triết học của đạo Cơ Đốc" (xuất bản sau khi mất, 1950).