Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ANAXIMANĐRÔT

[Anaximandros; cg. Anaximanđrơ ở Milê (Ph. Anaximandre de Milet; khoảng 610 - 547 tCn.)], một trong những nhà triết học đầu tiên của Hi Lạp cổ đại, học trò của Talet (Thalès). Anaximanđrôt phát triển quan niệm duy vật về vật chất, cho rằng cơ sở đầu tiên, thống nhất của các hiện tượng tự nhiên là apâyrôn (x. Apâyrôn) - vật chất vô định và vô hạn, không có tính cụ thể cảm tính như các vật thể hữu hình, hàm chứa các mặt đối lập.