Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ANXENMƠ

(Anselme; cg. Thánh Anxenmơ; 1033 - 1109), nhà thần học, nhà triết học thời trung đại, đại biểu của chủ nghĩa kinh viện sơ kì, sinh ở Italia. Trong cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy danh và chủ nghĩa duy thực trung đại, Anxenmơ đi theo chủ nghĩa duy thực cực đoan. Ông cũng đã phát triển cái mà người ta gọi là sự chứng minh về mặt bản thể luận sự tồn tại của Chúa, khi Anxenmơ lập luận rằng Chúa tồn tại là vì có khái niệm về Chúa. Đối với ông, lòng tin là tiền đề cho tri thức duy lí: phải "tin để hiểu". Anxenmơ đồng thời là một nhà hoạt động giáo hội nổi tiếng; là tổng giám mục, Anxenmơ đã đấu tranh cho sự độc lập của giáo hội chống lại hoàng đế Anh. Khi mất được phong thánh.

 


Anxenmơ