Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BAXTIĐƠ R.

(Roger Bastide; 1898 - 1974), nhà xã hội học Pháp. Sinh ở Nimơ (Nimes). Giáo sư Trường Đại học Xoocbon. Baxtiđơ nghiên cứu chủ yếu về xã hội học tôn giáo và xã hội học các hình thức bệnh lí của đời sống tâm thần. Các công trình chính: "Các quan hệ giữa những người Châu Phi ở Braxin" (1960) – hướng tới một xã hội học về sự thâm nhập lẫn nhau của các nền văn minh; "Xã hội học các bệnh tâm thần" (1950); "Những người Mĩ da đen, các nền văn minh Châu Phi ở Tân thế giới" (1967).