Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SIÊU NHIÊN

những lực lượng bí ẩn ở bên ngoài, bên trên giới tự nhiên được coi như có thể tác động đến giới tự nhiênxã hội, tức là tác động đến tất cả những gì đang tồn tại khách quan, đến toàn bộ thế giới với tất cả các hình thức biểu hiện muôn màu muôn vẻ của nó. Lòng tin vào những lực lượng SN (thần linh, ma quỷ, vv.) phản ánh tình trạng bất lực của con người trước các lực lượng tự phát của tự nhiên, cũng như của xã hội.