Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SIÊU ĐẠO ĐỨC HỌC

bộ phận đạo đức học nghiên cứu những vấn đề về bản chất nhận thức luận và lôgic của ngôn ngữ đạo đức, do phái thực chứng lôgic đưa vào đạo đức học. Họ quan niệm SĐĐH là bộ môn triết học, chỉ nghiên cứu hình thức thuần tuý của những phán đoán đạo đức thôi, và không có liên quan đến nội dung đạo đức của những phán đoán ấy. Quan niệm đó gắn liền với tham vọng muốn xây dựng một đạo đức học trung lập. Song, việc nghiên cứu tách rời như thế với những vấn đề cái thiện, cái ác, với nội dung đạo đức, làm cho SĐĐH không thể là lí luận triết học, và trên thực tế thì lại biến thành một biến thể của lôgic tình thái.