Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PYRÔNG

 (Pyrrhon; khoảng 365 - 275 tCn.), nhà triết học Hi Lạp cổ đại, sáng lập ra chủ nghĩa hoài nghi. Mặc dù Pyrôn không viết tác phẩm nào, nhưng tư tưởng của ông đã được truyền lại cho các môn đệ ghi chép, nhất là Timôn (Timon). Theo học thuyết của Pyrôn, chúng ta không thể biết được bản chất đích thực của sự vật, mà chỉ biết được bề ngoài của chúng. Vì vậy, chúng ta phải tự kiềm chế mọi sự phán đoán của chúng ta về chúng và đi vào trạng thái thanh thản, nghĩa là thản nhiên không có những ham muốn. Mục đích của việc đó làm cho chúng ta thoát khỏi sự bất hạnh (bởi vì sự bất hạnh này là do quan tâm đến những hiện thực trần gian) và đạt được sự tĩnh tâm. Từ đó mà có được hạnh phúc của nhà hiền triết. Pyrôn hiểu hạnh phúc là tính điềm đạm, không có những đau khổ và phương tiện để đạt được hạnh phúc đó nằm trong chủ nghĩa hoài nghi. Nhân cách và học thuyết của Pyrôn có ảnh hưởng lớn đến nhiều nhà triết học Hi Lạp cổ đại và chủ nghĩa hoài nghi La Mã.