Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHỦ ĐỊNH

khái niệm chỉ sự xoá bỏ hoặc thay thế một  sự vật, hiện tượng này bằng một sự vật, hiện tượng khác. Có nhiều loại PĐ: 1) PĐ thông thường là sự bác bỏ một cái gì đó; như vậy, PĐ nghĩa là “không”, hoàn toàn đối lập với khẳng định là “có”; 2) PĐ siêu hình là sự bác bỏ “sạch trơn”, không bao hàm một tiền đề nào để khẳng định cả, chẳng hạn, giết chết một con sâu, nghiền nát một hạt thóc làm cho chúng không có khả năng để phát triển; 3) PĐ biện chứng là sự bác bỏ có bao hàm yếu tố khẳng định, dùng làm tiền đề, làm điều kiện cho sự phát triển, chẳng hạn đem gieo một hạt thóc vào mảnh đất cho nó phát triển thành cây lúa (xt. Phủ định biện chứng). Ngoài ra, PĐ còn là một thao tác lôgic và nhờ đó một mệnh đề mới được sinh ra từ một mệnh đề đã cho. Nếu mệnh đề đã cho là đúng thì sự PĐ nó là sai, và ngược lại, mệnh đề đã cho là sai thì sự PĐ nó là đúng.