Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
RUBINSTÊIN X. L.

(Sergej Leonidovich Rubinshtejn; 1889 - 1960), nhà tâm lí học, nhà triết học Nga. Các công trình chủ yếu về những vấn đề triết học của tâm lí học: vấn đề phát triển của tâm lí, tồn tại và ý thức; các vấn đề chủ yếu của lí luận về nhận thức như chủ thểkhách thể; cái chủ quan và cái khách quan, tư duy và ý thức, vv. Đóng góp quan trọng vào việc xây dựng lí thuyết hoạt động, phương pháp tiếp cận nhân cách trong tâm lí học. Tác phẩm chủ yếu: “Cơ sở tâm lí học đại cương” (giải thưởng Nhà nước Liên Xô, 1940), “Tồn tại và ý thức” (1957), “Các nguyên lí và các con đường phát triển tâm lí học” (1959).