Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NGỮ LỤC

thuật ngữ được sử dụng để đặt tên cho bộ sách “Tuệ Trung Thượng Sĩ ngữ lục” của Thượng Sĩ Tuệ Trung, một cư sĩ đồng thời là một thiền sư lỗi lạc đời Trần. Trong sách này người ta ghi lại những câu hỏi của các nhà sư và những câu trả lời của Tuệ Trung. Ở Trung Quốc, NL được dùng để ghi chép những câu hỏi và những câu trả lời giữa các thiền sư và các nhà sư. Về sau, học trò của Trình Di (Cheng Yi), Trình Hạo (Cheng Hao) ghi chép lại lời giảng của thầy về triết học, chính trị, đã mượn thuật ngữ này. Ở Việt Nam, ngoài “Tuệ Trung Thượng Sĩ ngữ lục” còn có sách “Thiên Nam ngữ lục”, trong đó người ta dùng thể lục bát để trình bày lịch sử Việt Nam.