Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÉP TƯƠNG TỰ

phương pháp luận xác định sự giống nhau trong một số mặt, tính chất và quan hệ giữa những đối tượng không đồng nhất với nhau. Trong các giai đoạn ban đầu của khoa học, PTT thay cho sự quan sát có hệ thống và thực nghiệm; những kết luận  (suy lí) của nó là căn cứ vào những sự tương tự bên ngoài và thứ yếu. Triết học tự nhiên cổ đại là triết học giải thích đã xuất hiện như thế. Trong sự phát triển về sau, PTT được sử dụng cùng với những hình thức nhận thức khác. Trong khoa học hiện đại, PTT được sử dụng nhiều nhất trong việc lập mô hình.