Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRƯỜNG PHÁI SINH HỌC

trong xã hội học một xu hướng lớn của xã hội học phương Tây nửa cuối thế kỉ 19, đầu thế kỉ 20, vận dụng một cách thô thiển những quy luật sinh học vào lĩnh vực xã hội, phủ nhận những đặc điểm của quy luật xã hội. Nó thể hiện trong thuyết Đacuyn xã hội, thuyết xã hội hữu cơ, chủ nghĩa chủng tộc, trường phái nhân bản trong xã hội học. X. Thuyết Đacuyn xã hội; Thuyết xã hội hữu cơ.