Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRƯỜNG PHÁI MILÊ

trường phái duy vật và biện chứng tự phát đầu tiên trong triết học Hi Lạp cổ đại, thế kỉ 6 tCn. Thời ấy, Milê (Milet) là một trung tâm thương mại, hàng hải lớn, điều này tạo điều kiện mở rộng tầm nhìn của con người, kích thích sự phát triển khoa học và văn hoá (thiên văn, toán học, địa lí, nghệ thuật tạo hình, triết học). Những nhà triết học ở Milê [tiêu biểu là Thalet (Thales), Anaximanđrôt (Anaximandros), Anaximênêt (Anaximenes)] không tin vào thần thoại truyền thống (coi các thần linh là nguyên nhân tạo ra thế giới), cho rằng bản chất duy nhất, bản nguyên của thế giới là một vật thể xác định (người cho là nước, người cho là không khí - đều có tính vô tận, vĩnh viễn và biến động trong sự đa dạng) hoặc là một chất không xác định, vô hình, vô thuỷ vô chung, gọi là apâyrôn, vĩnh viễn vận động, tự tách ra những mặt đối lập đấu tranh với nhau (nóng và lạnh), kết hợp lại hoặc phân rã ra tạo thành thế giới muôn hình vạn trạng. Ý nghĩa lớn của TPM trong lịch sử là tìm cách giải thích thế giới một cách hợp lí từ bản thân thế giới tự nhiên chứ không phải là từ bên ngoài nó, đồng thời cũng đề ra những quan niệm biện chứng ngây thơ (đấu tranh giữa các mặt đối lập, lượng chuyển hoá thành chất, tính tất yếu, vv.).