Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRƯỜNG PHÁI BAĐEN

một trường phái của chủ nghĩa Kantơ mới hồi cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20; đại biểu là các giáo sư Vinđenban (W.Windelband) và Richkơt (H. Rickert) - giảng viên ở 2 Trường Đại học Fraibuôc và Haiđenbec, đều ở trên vùng đất Bađen (Baden, Đức). Tư tưởng chủ yếu của trường phái này là đối lập một cách không đúng đắn phương pháp của lịch sử với phương pháp của khoa học tự nhiên, cho lịch sử dường như là khoa học về những sự kiện cá thể có giá trị văn hoá, còn tự nhiên học là khoa học về những quy luật phổ biến, lặp đi lặp lại của các hiện tượng tự nhiên. Lịch sử không có quy luật vì chỉ là những cái cá thể; còn tự nhiên học thì chỉ nhận thức được cái chung chung (khái niệm) chứ không phải là cái thực tại. Các đại biểu tiếp theo của trường phái này: Muynxtecbec (H. Munsterberg), Laxkơ (E. Lask), Krixtianxen (B. Kristiansen; vận dụng vào mĩ học), Vebơ (M. Weber), Rittơ (G. Ritter; vận dụng vào xã hội học).